15 Maj 2018

Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle

Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle – kompleksowe doradztwo ekspertów KPPM Doradztwo sp. z o.o., ProArchivision Sp. z o.o. mające na celu rewitalizację przestrzeni miejskiej.  KPPM Doradztwo wraz z konsorcjum doradczym zrealizowało kompleksowy projekt koncepcyjny rewitalizacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej nr 2 w Jaśle w celu przekształcenia go w nowoczesne Centrum Techniki, Kultury i […]

29 Wrzesień 2017

Kolejne projekty dla kultury uzyskają ponad 124 mln zł dofinansowanie z PO-IiŚ.

Wyniki konkursu VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Bardzo miło nam poinformować, że w ramach kolejnego konkursu VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, po ocenie merytorycznej I stopnia projekty 7 naszych Partnerów znalazły się na liście podstawowej. […]

24 Sierpień 2017

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. w. Ludwika otrzymał 30 mln zł dotacji

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. w. Ludwika otrzymał 30 mln zł dotacji na Projekt “Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu przy ulicy Strzeleckiej 2.” Projekt ten uzyskał 100% punktów w ramach oceny dokonanej przez ekspertów w konkursie do Poddziałania 12.1.2 “Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” i został wybrany do […]