19 Kwiecień 2016

Dotacje na inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

  1 mld zł na dotacje w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Kto może składać wnioski? Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, […]

19 Kwiecień 2016

Dotacje na prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa

    Ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów w ramach: Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Aktualny od: 04.04.2016 r. do 29.07.2016 r. Kto może składać wnioski? dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie MSP (mikro-, […]

18 Grudzień 2015

Dotacje bezpośrednie dla MŚP na Podkarpaciu.

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020: oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ projektu: Rozwój MŚP Termin składania wniosków o dofinansowanie Nabór wniosków rozpoczyna się 19 stycznia […]