12 Sierpień 2016

Dotacje na kulturę. Konkurs 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, PO – Infrastruktura i Środowisko

MKiDN OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW  W RAMACH Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla województwa mazowieckiego). Data naboru wniosków od 30.06.2016 do 30.09.2016 Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017 r.  Kto może składać wnioski ? a)      Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa […]

28 Kwiecień 2016

Konkurs na wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

  Ogłoszono nabór na Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,  poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” Ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Nabór w terminie: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. (do godz.16.00). W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących […]

19 Kwiecień 2016

Dotacje na inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

  1 mld zł na dotacje w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Kto może składać wnioski? Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe. Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, […]