15 Maj 2018

Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle

Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle – kompleksowe doradztwo ekspertów KPPM Doradztwo sp. z o.o., ProArchivision Sp. z o.o. mające na celu rewitalizację przestrzeni miejskiej. 

KPPM Doradztwo wraz z konsorcjum doradczym zrealizowało kompleksowy projekt koncepcyjny rewitalizacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej nr 2 w Jaśle w celu przekształcenia go w nowoczesne Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości (CTKiP). Koncepcja architektoniczno-budowlana, koncepcja programowa i organizacyjno-zarządcza dla nowoprojektowanego Centrum zostały opracowane przez zespół koordynowany przez KPPM Doradztwo dla Urzędu Miasta Jasło w ramach programu rewitalizacji Jasła i Jasielskiego Obszaru Funkcjonalnego.  Zadanie obejmujące opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z koncepcjami: programową i organizacyjną zostało zrealizowane w okresie od grudnia 2017 do kwietnia 2018 r.

Zgodnie z zamierzeniami władz Jasła, celem projektu jest stworzenie funkcjonalnej przestrzeni integrującej różne środowiska oraz lokalną społeczność Jasła poprzez kreowanie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości będzie miejscem edukacji, rozwoju osobistego, rozrywki, integracji społecznej, rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji, wyrównywania szans, w tym szans zawodowych – miejscem, w którym każdy z mieszkańców Jasła i sąsiednich gmin, a także turyści i osoby przyjezdne, bez względu na wiek, wykształcenie, poziom sprawności, indywidualne zainteresowania i pasje  – znajdzie coś dla siebie. Centrum będzie miejscem, którego nadrzędnym celem będzie szerokie, wieloaspektowe wspieranie rozwoju oraz inspirowanie pozytywnych zmian w życiu każdego z użytkowników / odbiorców oferty programowej.

Przestrzeń obiektu, w którym będzie się mieścić CTKiP w Jaśle – przebudowanej szkoły podstawowej, której nadane zostaną nowe funkcjonalności – będzie tzw. przestrzenią współdzieloną (z ang. shared space), o czym świadczyć będzie przenikanie się w warstwie programowej i organizacyjnej planowanych, dotąd niedostępnych w Jaśle funkcji: Mediateki/Technoteki, Centrum Coworkingowego, Pracowni Aktywności Społecznych i Pracowni Kreatywności dla Dzieci i Młodzieży oraz strefy ekspozycyjnej, podobnej w swym charakterze do nowoczesnego centrum nauki. Będzie to  przestrzeń dostosowana do realizacji różnych form aktywności, w ramach spójnego życia człowieka i społeczności lokalnej. Pomysłodawcy Centrum zmierzają do ukształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznej, jaką będzie CTKIP w Jaśle, w sposób motywujący do jej eksploracji.

Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle stanowić będzie przykład przestrzeni zarazem innowacyjnej, unikalnej w swym koncepcie funkcjonalnym, dotąd w Jaśle (i w województwie podkarpackim) niespotykanej, a jednocześnie, poprzez swą otwartość bliskiej i przyjaznej człowiekowi oraz społeczności, w której on żyje.

W ramach programu działania Centrum podkreślana będzie funkcja włączająca, inkluzywna, co będzie wyrażać się zarówno w bogatej ofercie edukacyjno-kulturalnej, jak i w samym układzie, szerokiej dostępności przestrzeni budynku.

Więcej informacji:

http://www.terazjaslo.pl/2018/03/realne-pomysly-na-rewitalizacje-centrum-jasla-i-aktywizacje-lokalnej-spolecznosci/