Sektor kultury

Przykładowe projekty: 

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Studium wykonalności projektu kluczowego pt. „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”.

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji projektu „Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”. Projekt w realizacji (do grudnia 2014 r.)


Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie

Studium wykonalności projektu kluczowego pt. “Poprawa funkcjonalności Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie” (POIiŚ, działanie 11.1). Wartość projektu: 23 mln zł. Zakończenie realizacji: maj 2011 r.


Urząd Miasta Bydgoszczy

Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia pt. „Centrum Kreatywności Artystycznej na Placu Teatralnym w Bydgoszczy”. Wartość inwestycji: 450 mln zł. Zakończenie realizacji: marzec 2014 r.


Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie

Przedprojektowe studium wykonalności technicznej, organizacyjnej i finansowo-ekonomicznej inwestycji pn. „Budowa Centrum Muzyki w Krakowie”. Wartość inwestycji: 350 mln zł. Zakończenie realizacji: grudzień 2013 r.


Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. 

Projekt pn. „Szlaki nowej przygody w zabytkowej kopalni Wieliczka” realizowany w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 50,3 mln zł. 


Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.        

Projekt pn. „Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju” realizowany w ramach Działania 3.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 26,6 mln zł.


Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Projekt pn. „ Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Działanie 11.1). Wartość projektu: 85 mln zł.