Transfer technologii

Przykładowe projekty:

IFOTAM Sp. z o.o.

Projekt pn. „Docetaxel – wdrożenie produkcji substancji czynnej dla leku przeciwnowotworowego” realizowany w ramach Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 3,8 mln zł.


Silcar Sp. z o.o.

Projekt pn. „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1. Wartość projektu: 8,9 mln zł.


PT&CT Sp. z o.o.

Projekt pn. „Opracowanie inteligentnych i energooszczędnych systemów oświetleniowych dla produkcji roślinnej” realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 8,8 mln zł.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Projekt: „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności”. Wartość projektu: 8,9 mln zł.


Uniwersytet Warszawski 

„Analiza rynku oraz model wdrożenia na rynku globalnym technologii polegającej na zastosowaniu bakterii utleniających arseniny w usuwaniu arsenu z wód i gleb wraz ze wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania”.

Wstępne studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie technologii polegającej na zastosowaniu bakterii utleniających arseniny w usuwaniu arsenu z wód i gleb skażonych arsenem w gminie Złoty Stok”.


Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Przygotowanie modelu wprowadzenia na rynek produktu bazującego na opracowanym wynalazku: „Innowacyjna wylęgarnia – wdrożenie kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatych”.


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Przygotowanie modelu wprowadzenia na rynek produktu bazującego na opracowanym wynalazku: „Transkryptomiczne biomarkery do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca”.


Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Projekt: „Innowacyjna metoda sterowania serwomechanicznym systemem docisku w technikach łączenia cienkościennych elementów metalowych”.