10 Październik 2019

Dotacja dla UR w kwocie 40 mln zł na Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

Kolejne ważne przedsięwzięcie, które posłuży wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego sektora naukowo-badawczego Uniwersytetu Rolniczego. Dzięki temu współpraca z przemysłem rolno-spożywczym będzie jeszcze lepsza, a to przełoży się na komercjalizację wyników innowacyjnych badań. Zapewni także rozwój naszego regionu, a wraz z tym wsparcie dla mieszkańców Małopolski na temat zrównoważonego rolnictwa, zakupu zdrowszej żywności i świadomego odżywiania.

Zespół KPPMD wspólnie z przedstawicielami UR przygotował skutecznie projekt o dotację.