02 wrzesień 2022

FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, czyli następca programu Polska Cyfrowa

O tym, jak ważna jest cyfryzacja, dostęp do usług cyfrowych w różnych dziedzinach życia, zaczynając od handlu i zdrowia, a kończąc na edukacji, kulturze, e-sporcie i rozrywce, mogliśmy sami przekonać się w ciągu minionych dwóch lat trwania pandemii. Nikt nie ma wątpliwości, że cyfryzacja może nawet ratować życie! Aby wykorzystać doświadczenia minionego okresu, i wzmocnić rozwój społeczeństwa cyfrowego w Polsce, na lata 2021-2027 zaplanowano uruchomienie programu FERC.

FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 to kontynuacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z lat 2014-2020, która ma zapewnić i wesprzeć kolejny etap cyfrowej transformacji kraju.

Budżet Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 to około 2 mld euro, a zakładana forma wsparcia to dotacje.

Główne cele programu FERC określono jako:

  • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
  • udostępnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
  • rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
  • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
  • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczenstwa dla jst i przedsiębiorców.

Projektodawcami i bezpośrednimi beneficjentami programu będą: przedsiębiorcy, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty lecznicze oraz instytucje kultury.

FERC będzie programem dostosowanym do realnych potrzeb cyfrowych – dlatego przewidziano w nim także działania mające na celu:

  • wsparcie kompetencji cyfrowych ogółu obywateli, w tym seniorów, a także uczniów i nauczycieli;
  • realizację działań podnoszących świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa, fake newsów
  • przeciwdziałanie cyberprzemocy, szczególnie wobec kobiet.

W praktyce – z FERC skorzystamy jako społeczeństwo wszyscy.

Więcej informacji na stronie:

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/fundusze-europejskie-na-rozwoj-cyfrowy-2021-2027/