04 Wrzesień 2019

“HEREDITAS” – cyfrowe udostępnienie cennych zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Badanie potrzeb i opinii internautów.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa serdecznie do wypełnienia ankiety badającej potrzeby i opinie użytkowników internetu w zakresie digitalizacji i udostępnienia cennych zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Muzeum planuje digitalizację i udostępnienie bezcennych kolekcji muzealnych w ramach projektu “Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” (poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020).

Zdigiatlizowane zasoby zostaną umieszczone w nowym serwisie internetowym (na nowej platformie).

Ankieta jest anonimowa i zostanie wykorzystana w celach badawczych i pozwoli określić potrzeby i oczekiwania osób zainteresowanych cyfrowym dostępem do zbiorów muzealnych.
Czas potrzebny na wypełnienie ankiety to ok. 5-10 minut.

https://forms.gle/GwivvPuR2aimxt5o7