21 Sierpień 2018

INNONEUROPHARM – dotacje dla sektora farmaceutycznego.

PO IR Konkurs 3/1.2/2018 – Program sektorowy INNONEUROPHARM.

Konkurs 3/1.2/2018 Program sektorowy InnoNeuroPharm Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R.

Dla kogo?

Przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorstw).

Na co ?

B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).
Obszar badawczy Sektor farmaceutyczny.
Projekt musi dotyczyć jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Termin naboru wniosków:

3 sierpnia – 2 października 2018 r. (do godziny 16:00)

Dofinansowanie – Poziom dofinansowania:

1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
• 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
• 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:
• 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
• 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
– dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:
• 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
• 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) w przypadku prac przedwdrożeniowych:

– pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac,
– usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 40 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Inne ważne informacje o konkursie:
Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.
Projekt musi obejmować prace rozwojowe.
Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
1) 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
2) 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
3) 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorstwo. Sposób składania wniosków Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY