28 luty 2021

Kolejne projekty z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej z dofinansowaniem!

W dniu 25 lutego 2021, w wyniku aktualizacji listy rankingowej w ramach konkursu 4/4.2/2020 kolejne dwa projekty, dla których dokumentację aplikacyjną przygotował zespół KPPMD, otrzymały dofinansowanie.

Są to projekty:
“Centrum rozwoju nowych farmakoterapii zaburzeń środkowego układu nerwowego CEPHARES” – projekt Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 67 191 071,39 zł
oraz
“ACTRIS – Infrastruktura do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych” – projekt składany przez konsorcjum naukowe, w skład którego weszły: Uniwersytet Wrocławski jako Lider, oraz Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej PIB, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy W Poznaniu, Uniwersytet Śląski – projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 11 616 598,24 zł.

Cieszymy się bardzo, że kolejne projekty realizowane przez naszych partnerów przyczynią się do rozwoju polskiej nauki i gospodarki w kluczowych obszarach: medycyny, farmakologii oraz ochrony środowiska.