29 Lipiec 2020

Kolejny cyfrowy projekt z dofinansowaniem

Z satysfakcją pragniemy poinformować, że projekt “WORKFLOW DO OPRACOWANIA PUBLIKACJI CYFROWYCH NA UCZELNI” przygotowany przez naszą firmę dla Uniwersytetu Wrocławskiego (Działanie 2.4 „Tworzenie usługi aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, pierwsza runda) został wybrany do dofinansowania na pierwszym miejscu z liczbą punktów, wynoszącą 43!

Projekt ma na celu stworzenie wirtualnego warsztatu pracy dla badaczy, naukowców oraz pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, umożliwiającego samodzielne przygotowanie cyfrowych publikacji do prezentacji online oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem materiałów źródłowych. W ramach projektu, w wyniku 6 merytorycznych zadań zostaną rozbudowane istniejące narzędzia informatyczne i zintegrowane w ciąg technologiczny umożliwiający automatyzację publikowania prac naukowych oraz zdalną pracę na dokumentach źródłowych. Unikalną nowością będzie powstające w ramach projektu “Leopoldina” i rozbudowane o nowe funkcjonalności Wirtualne Laboratorium Transkrypcji, które pozwala tworzyć przeszukiwany, cyfrowy tekst na podstawie zeskanowanych dokumentów historycznych.  Wartość projektu i zarazem pozyskanej kwoty dofinansowania to 2041144,21 zł.

Więcej informacji: https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor