29 Lipiec 2020

Konkurs 6/1.1.1/2020 Szybka ścieżka (projekty z regionów słabiej rozwiniętych)

W dniach od 3 sierpnia – 14 września 2020 będzie trwał nabór wniosków do popularnego programu wsparcia dla przedsiębiorstw – “Szybka ścieżka” (konkurs 6/1.1.1/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) – Projekty z regionów słabiej rozwiniętych.
Konkurs jest prowadzony przez NCBiR i jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, a także konsorcjów naukowo-przemysłowych (w skład których wchodzi także jednostka naukowa), których zamiarem jest prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i ewentualnie prac przedwdrożeniowych, których efektem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej (np. produktu, procesu, technologii).
Całkowita alokacja środków finansowych przeznaczonych na konkurs wynosi 300 000 000 PLN, i jest rozdzielona na dwie rundy: I. runda – 100 000 000 PLN (nabór do 21 sierpnia), II. runda – 200 000 000 PLN (nabór do 14 września).
Runda I jest skierowana tylko do: dużych przedsiębiorstw realizujących projekty samodzielnie, dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z innymi dużymi przedsiębiorstwami, dużych przedsiębiorstw realizujących projekty w konsorcjum z udziałem MŚP lub jednostek naukowych.
Runda II jest skierowana tylko do: MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) realizujących projekty samodzielnie, MŚP realizujących projekty w konsorcjum z innymi MŚP oraz MŚP realizujących projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi. W konkursie mogą uzyskać dofinansowanie projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych – czyli zlokalizowanych poza Mazowszem.
Procedura oceny wniosków i wyboru projektów do dofinansowania będzie trwała 120 dni od daty zakończenia danej rundy konkursowej.
Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/6_1_1_1_2020/zasady/Regulamin_konkursu_Szybka_sciezka_nowy_2020_07_24.pdf
Zapraszamy Państwa do kontaktu: biuro@kppmd.pl