27 Styczeń 2021

KPPMD pomogło pozyskać 40 mln na budowę Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem na Kampusie Medycznym UJ CM

Jesteśmy dumni, mogąc poinformować, że jeden z naszych klientów – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum otrzymał dofinansowanie dla utworzenia Centrum Rozwoju Terapii Chorób Cywilizacyjnych i Związanych z Wiekiem (CTD-CARD).

Środki w wysokości blisko 40 mln PLN zostały przyznane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – działanie 4.2.
Wspólna praca nad dokumentacją aplikacyjną trwała niemal pół roku, powstało ponad 400 stron dokumentacji, w tym obszerne Studium Wykonalności oraz Agenda Badawcza.

Centrum ZDT-CARD będzie zlokalizowane w nowym budynku badawczym, stanowiącym część rozwijanego Kampusu Medycznego UJCM w Prokocimiu. Budowa Centrum rozpocznie się w roku 2021 i będzie ono zintegrowane z istniejącą siedzibą Wydziału Farmaceutycznego oraz nowo tworzonym kompleksem budynków Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Jednostka będzie funkcjonować w otwartej formule core facility polegającej na udostępnianiu unikatowych urządzeń i know-how naukowcom z krajowych i zagranicznych jednostek naukowych. Ośrodek CDT-CARD umożliwi połączenie badań przedklinicznych, prowadzących do opracowywania m.in. nowych leków i strategii terapeutycznych, z badaniami klinicznymi głównie o profilu niekomercyjnym. Pozwoli to na weryfikację efektywności tworzonych rozwiązań i otworzy drogę do szerszej współpracy z branżą farmaceutyczną i biotechnologiczną.

Działalność Centrum zapewni dostęp do kolejnych etapów rozwoju nowych leków: projektowania i syntezy nowych ligandów, oceny powinowactwa do szerokiego panelu celów biologicznych, testów funkcjonalnych, biodostępności ADMET, parametrów farmakokinetycznych, a także zwierzęcych modeli chorób oraz rozwój jednego z najbardziej zaawansowanych ośrodków kompleksowych badań przedklinicznych w kraju.

Informacje o zwycięskim projekcie również pod linkiem:
Wydział Farmaceutyczny (uj.edu.pl)