14 Czerwiec 2021

KREATYWNA EUROPA – początek naborów do projektów

Informujemy, że ogłoszono już pierwsze nabory w ramach schematów dofinansowania do programu KREATYWNA EUROPA w ramach komponentu KULTURA:

Projekty współpracy europejskiej:
Schemat przeznaczony dla publicznych i prywatnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw sektorów kultury i kreatywnego. Celem działań jest wsparcie międzynarodowej współpracy w zakresie tworzenia i innowacji w sektorze kultury. Projekty powinny przyczyniać się do międzyna­rodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania tech­nologii w kulturze, budowania potencja­łu sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora.
Nabór wniosków otwarty do 7 września 2021 r.

Sieci europejskie:
Schemat przeznaczony dla międzynarodowych sieci współpracy kulturalnej działających na rzecz budowania potencjału europejskich sektorów kultury i kreatywnego. Celem działań jest wsparcie profesjonalizacji, budowania potencjału i pozycji sektora kultury m.in. w kontekście wspierania młodych talentów, stawiania czoła wyzwaniom, wdrażania innowacji. Istotnym aspektem działań powinno być aktywne działanie na rzecz sprawiedliwego i równego dla wszystkich, włączeniowego i różnorodnego sektora kultury, a także wkład w osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu.
Nabór wniosków otwarty do 26 sierpnia 2021 r.

Paneuropejskie organizacje kultury:
Schemat przeznaczony dla orkiestr zrzeszających młodych muzyków (jak Młodzieżowa Orkiestra Unii Europejskiej) z co najmniej 20 krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa, działających na rzecz na kształcenia, profesjonalizacji i rozwoju umiejętności występowania na żywo – młodych, początkujących muzyków. Celem działań ma być budowanie potencjału, rozwój zawodowy młodych utalentowanych muzyków i stwarzanie im wysokiej jakości standardów rozwoju kariery w kontekście rekrutacji, kształcenia i możliwości występowania.
Nabór wniosków otwarty do 26 sierpnia 2021 r.