07 wrzesień 2021

Nabór wniosków – Bony na cyfryzację, POIR działanie 6.2.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 6 września 2021 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
działania 6.2 POIR – Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Nabór wniosków w wersji elektronicznej trwa terminie od 20 września 2021 r. do 20 października 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Konkurs jest skierowany do firm z sektora MŚP na realizację projektów polegających na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez firmę innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie), bazującej na wykorzystaniu technologii cyfrowych.

Projekty powinny wynikać z konieczności dokonania zmian
procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Projekt może dodatkowo polegać na wdrożeniu innowacji produktowej (wprowadzony na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt co najmniej w stosunku do dotychczasowych produktów przedsiębiorcy) powiązanej z wdrażaną innowacją procesową.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 110 000 000,00 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł, natomiast dofinansowania 51 000 zł.
Maksymalna wartości kosztów kwalifikowanych wynosi 300 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania
1) zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
2) zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

Szczegółowe dane i dokumentacja konkursowa pod linkiem:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje#dokumenty

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług doradczych w zakresie opracowania wniosków o dofinansowanie.