30 wrzesień 2022

Pierwszy z programów perspektywy finansowej 2021-2027 zaakceptowany przez Komisję Europejską

Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w dniu 29 września 2022 Komisja Europejska zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który jest pierwszym z ośmiu programów realizujących Umowę Partnerstwa. Wartość programu to 7,9 mld EUR.
Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 z budżetem 7,9 mld euro jest największym krajowym programem wspierania innowacyjności w Unii Europejskiej, stanowiącym kontynuację dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

To pierwszy zaakceptowany przez KE program krajowy dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce.

Jak pisaliśmy we wrześniu, program FENG cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie lub w organizacji. Wdrażane projekty nie tylko wzmocnią polską gospodarkę, ale też pozwolą przestawić ją na wyższy poziom zaawansowania technologicznego i proekologicznego.