29 Styczeń 2020

PROJEKT “HEREDITAS” – cyfrowe udostępnienie cennych zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

Pozytywna ocena formalna w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 r.