03 Listopad 2019

Projekt pn. „Cyfrowe archiwum Archidiecezji Krakowskiej” – uzyskał dofinansowanie.

Pragniemy poinformować, iż wspólnie przygotowany przez nasz zespół oraz Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie, projekt o dofinansowanie pn. „Cyfrowe archiwum Archidiecezji Krakowskiej” złożony w ramach naboru nr POPC uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II: „Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki”) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.