29 Lipiec 2020
Satelita
Satelita

Projekty dla Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

W trwającym od 5 marca do 15 lipca 2020 r., konkursie do Działania 4.2 “Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój nasi eksperci przygotowali aż cztery projekty dla inwestycji umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. Polska Mapa Infrastruktury Badawczej tworzona jest w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) co maksymalnie 4 lata. Umieszczenie infrastruktury badawczej na tej liście jest wyrazem uznania badawczego potencjału jednostki naukowo-badawczej, uczelni, czy tez podmiotów tworzących konsorcjum naukowe. Projekty, w których przygotowaniu brała udział firma KPPMD dotyczą następujących obszarów tematycznych: Nauki o Ziemi i środowisku (1 projekt), Nauki fizyczne i inżynieryjne (1 projekt), Nauki biologiczno-medyczne i rolnicze (2 projekty).

Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje projekt wnoszony przez ponadregionalne Konsorcjum UVSat, w skład którego wchodzą: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt polega na wyniesieniu na niską orbitę okołoziemską mikrosatelity, którego głównym elementem będzie uniwersalna platforma minisatelitarna, na której zostaną umieszczone elementy naukowo-badawcze w postaci instrumentów detekcyjnych. Instrument to podwójny teleskop (każdy kanał pracujący jako niezależny fotometr) o dużym polu widzenia do obserwacji w ultrafiolecie (UV) i dziedzinie widzialnej (Vis). Planowana w projekcie pierwsza polska misja satelitarna w paśmie UV pozwoli na obserwację przede wszystkim tzw. obiektów gorących – z jednej strony oznacza to gwiazdy młode, z drugiej – gwiazdy w końcowych fazach ewolucji.

Planowane ogłoszenie wyników konkursu to koniec roku 2020 – 120 dni po zakończeniu konkursu. Więcej informacji: http://www.poir.opi.org.pl/Dokumentacja-aplikacyjna-konkurs-nr-4.html