30 Grudzień 2020

Środki unijne dla firm w roku 2021 – konkursy w województwie małopolskim i śląskim.

Zanim zostaną uruchomione nowe programy operacyjne z budżetu unijnego na lata 2021-2027, na rok 2021 przewidziano jeszcze konkursy dla przedsiębiorstw ze środków perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Poniżej prezentujemy informację o harmonogramie naborów, które w I połowie roku odbędą się w Małopolsce i na Śląsku.

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu C: bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem.

Działanie to wspierać będzie realizację projektów badawczo-rozwojowych,
rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, wzmocnienie współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem B+R w ramach projektów o małej skali wspieranych w formie bonów na innowacje.

Nabór planowany na kwiecień 2021 roku, prowadzony będzie przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Dostępna alokacja wynosi
31 533 105,05 zł.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – typy projektów:

  1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
  2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Nabór planowany na kwiecień 2021 roku, prowadzony będzie przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Dostępna alokacja wynosi 18 000 000 zł.

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP.
Nabór planowany na kwiecień 2021 roku, prowadzony będzie przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Dostępna alokacja wynosi 68 000 000 zł.