21 Sierpień 2018

Szybka ścieżka ruszyła – 700 mln zł dotacji dla firm.

PO IR Konkurs 4/1.1.1/2018 – Szybka ścieżka dla MŚP – 700 mln zł na badania dla firm

Na co dotacja:

B+R – badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Termin naboru: wniosków 16 sierpnia – 14 grudnia 2018 r. (do godziny 16:00) Konkurs podzielony na rundy.

Poziom dofinansowania:

1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
• 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
• 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:
• 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
• 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

3) na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

ISTOTNE WARUNKI KONKURSU.

Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.
 Projekt musi obejmować prace rozwojowe.
 Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
– 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych;
– 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

SKUTECZNOŚĆ W POZYSKIWANIU DOTACJI – ZBLIŻAMY SIĘ DO 95% NA SZYBKIEJ ŚCIEŻCE.