30 Marzec 2021

Trwa ostatni z konkursów “Szybkiej ścieżki”

W dniach 13 kwietnia – 4 maja 2021 roku trwać będzie II runda jednego z ostatnich konkursów popularnego programu “Szybka ścieżka” – skierowana do przedsiębiorstw z sektora MSP, z terenu całego kraju, z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Budżet II rundy konkursu wynosi 200 000 000 zł.

Konkurs został ogłoszony w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR. Konkurs Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W trwającej rundzie nie wprowadzono ograniczeń tematycznych ani branżowych, jednak projekt dofinansowany w konkursie musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

W drugiej rundzie, trwającej od 13 kwietnia do maksymalnie 4 maja 2021 r., dofinansowanie mogą uzyskać tylko projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja, składające się z maksymalnie 3 podmiotów, w tym co najmniej 1 przedsiębiorstwa i co najmniej 1 jednostki naukowej. Liderem projektu i zarazem wnioskodawcą powinno być zawsze przedsiębiorstwo.

Przypominamy, że z uwagi na kończące się środki na dofinansowanie projektów w ramach POIR, nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach tej rundy przekroczy 500% jej alokacji (z zastrzeżeniem, że nabór wniosków w rundzie będzie trwał co najmniej 7 dni.