15 luty 2022

Trzy konkursy GOSPOSTRATEG w 2022 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w połowie lutego harmonogram konkursów na rok 2022. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim na trzy planowane konkursy w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG – „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

W ramach Programu GOSPOSTRATEG przewidziano wybór wykonawców projektów w dwóch typach konkursów:

  • w konkursie na projekty otwarte, dotyczące całego zakresu tematycznego programu GOSPOSTRATEG, gdzie rolę wiodącą w konsorcjum ma podmiot posiadający zdolność do zastosowana w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu;
  • w konkursie na projekty zamawiane przez instytucje prowadzące politykę rozwojową państwa (tzw. Instytucje Zamawiające).
  • Zakres tematyczny konkursu na projekty zamawiane ustalany jest na podstawie propozycji zamówień rozwiązań wyzwań strategicznych składanych przez Instytucje Zamawiające.

W roku 2022 planowane są następujące konkursy:

  • GOSPOSTRATEG VIII (projekty zamawiane), kwota alokacji: 25 mln zł, nabór w I – II kwartale 2022;
  • GOSPOSTRATEG IX (nabór otwarty), kwota alokacji: 80 mln zł, nabór w II – III kwartale 2022;
  • GOSPOSTRATEG X (projekty zamawiane), kwota alokacji: 25 mln zł, nabór w III-IV kwartale 2022.

Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje: pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu, pułapkę braku równowagi, pułapkę demograficzną, pułapkę słabości instytucji.
Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Posiadamy doświadczenie w skutecznym aplikowaniu w konkursach GOSPOSTRATEG ogłaszanych przez NCBiR, zapraszamy do współpracy instytuty badawcze, uczelnie wyższe, oraz konsorcja tych podmiotów.