07 luty 2024

Wiosenne dotacje na Mazowszu na kulturę, rewitalizację i turystykę.

Planowane konkursy z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na kulturę, rewitalizację i turystykę. Poniżej prezentujemy podstawowe informację na temat planowanych nabór projektów w sektorze: kultury, turystyki i rewitalizacji.

Zachęcamy do jak jak najszybszego rozpoczęcia prac przygotowawczych ze względu na bardzo krótkie “okienka” terminów składania aplikacji.

Poniżej harmonogram naborów:

DziałanieTypy projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie Wnioskodawcy Data początkowaData końcowaKwota dofinansowaniaObszar geograficzny
Działanie 1.2
E-usługi
E-administracja
(Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji)
administracja publiczna30.04.202430.06.2024130 932 100 złwojewództwo mazowieckie
Działanie 1.2
E-usługi
E-kultura
(Kultura w chmurach)
administracja publicznawrzesień 2024październik 202422 111 050 złwojewództwo mazowieckie
Działanie 1.2
E-usługi
E-administracja
(Smart Villages 2)
administracja publiczna01.03.202430.04.202430 782 050 złwojewództwo mazowieckie
Działanie 1.2
E-usługi
E-zdrowie dla Mazowsza 3administracja publiczna30.04.202430.06.2024159 979 950 złwojewództwo mazowieckie
Działanie 5.4
Infrastruktura w edukacji zawodowej w ZIT
Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowejZintegrowane Inwestycje Terytorialne11.07.202418.09.202416 041 350 złregion Warszawski stołeczny
Działanie 5.5
Infrastruktura społeczna
Tworzenie infrastruktury społecznej w ramach deinstytucjonalizacji usług i reintegracji społecznejprzedsiębiorstwa,
administracja publiczna,
instytucje wspierające biznes,
partnerstwa,
organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
instytucje nauki i edukacji,
partnerzy społeczni
2024202491 045 500 złwojewództwo mazowieckie
Działanie 5.6
Ochrona zdrowia
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotnąpodmioty wykonujące działalność leczniczą,
jst, ich związki i stowarzyszenia
2024202416 995 160 złwojewództwo mazowieckie
Działanie 5.7
Kultura i turystyka
Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnejadministracja publiczna
organizacje społeczne
związki wyznaniowe
17.04.202427.05.202475 871 250 złregion Mazowiecki regionalny
Działanie 5.7
Kultura i turystyka
Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej ważnej dla edukacji i aktywności kulturalnejadministracja publiczna
organizacje społeczne
związki wyznaniowe
18.04.202428.05.202423 845 250 złregion Warszawski stołeczny
Działanie 5.7
Kultura i turystyka
Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnychadministracja publiczna
organizacje społeczne
związki wyznaniowe
13.05.202421.06.202475 871 250 złregion Mazowiecki regionalny
Działanie 5.7
Kultura i turystyka
Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne (odwołujące się do walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i kulinarnychadministracja publiczna
organizacje społeczne
związki wyznaniowe
14.05.202424.06.202442 271 125 złwojewództwo mazowieckie
Działanie 9.1 Rewitalizacja miastRewitalizacja obszarów zdegradowanychadministracja publiczna
instytucje ochrony zdrowia
instytucje wspierające biznes
organizacje społeczne i związki wyznaniowe
partnerstwa
przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
służby publiczne
04.04.202414.05.2024101 407 345 złwojewództwo mazowieckie
Działanie 9.1 Rewitalizacja miastOchrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowegoadministracja publiczna
instytucje ochrony zdrowia
instytucje wspierające biznes
organizacje społeczne i związki wyznaniowe
partnerstwa
przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
służby publiczne
08.05.202417.06.202476 955 125 złwojewództwo mazowieckie
Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskieRewitalizacja obszarów zdegradowanychadministracja publiczna
instytucje ochrony zdrowia
instytucje wspierające biznes
organizacje społeczne i związki wyznaniowe
partnerstwa
przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
służby publiczne
05.04.202415.05.202491 825 890 złwojewództwo mazowieckie
Działanie 9.2 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskieOchrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowegoadministracja publiczna
instytucje ochrony zdrowia
instytucje wspierające biznes
organizacje społeczne i związki wyznaniowe
partnerstwa
przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
służby publiczne
06.05.202418.06.202457 965 635 złwojewództwo mazowieckie

Zachęcamy do współpracy.