KPPM Doradztwo Sp. z o.o.

Ul. Rynek Dębnicki 7A lok. 4
30-319 Kraków
tel.: 12 430-01-14
E-mail: biuro@kppmd.pl

Bank PEKAO S.A. nr rachunku: 44 1240 4650 1111 0000 5147 8049

KRS: 0000216507
NIP: 676 21 66 446
REGON: 357208280
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN
Reprezentacja jednoosobowa: Prezes Zarządu

Najskuteczniejsi wśród najlepszych firm doradczychZachęcamy do wypełnienia pełnej karty projektu. Odpowiemy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.