KPPM Doradztwo - Skutecznie i profesjonalnie pozyskujemy dofinansowanie, dotacje i fundusze unijne dla: firm, JST, uczelni wyższych, JBR.

       
Sukces jest wynikiem właściwych decyzji
Misją KPPM Doradztwo Sp. z o.o. jest dostarczanie swoim Partnerom kompleksowych usług doradczych przynoszących długofalowe i wymierne korzyści biznesowe.
Dowiedz się, jakie korzyści możesz uzyskać dzięki współpracy z nami.

Aktualne nabory

05.2014

Konkurs w ramach Działania 6.1. „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

więcej >

 

05.2014

Konkurs w ramach Działania 6.2. „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

więcej >

 

05.2014

Konkurs w ramach Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

więcej >

 

05.2014

Harmonogram konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

więcej >

 

tagi pozycjonowanie: dotacje | dofinansowanie | dotacje unijne | fundusze strukturalne | środki unijne | studium wykonalności