Firma KPPM Doradztwo Sp. z o.o. została powołana w 2004 roku, przejmując pod swoje skrzydła część działalności doradczej prowadzonej przez Kancelarię Prawną.

Celem powołania spółki było poszerzenie oferty specjalistycznych usług doradztwa finansowego i gospodarczego – zwłaszcza w kontekście dostępności coraz większej puli funduszy strukturalnych. Głównym celem zawartym w strategii KPPM Doradztwo jest świadczenie usług doradczych na najwyższym poziomie, co jest możliwe dzięki stałemu podnoszeniu kompetencji zawodowych zatrudnionych w niej specjalistów. Swoją ofertę kierujemy do:

  • Przedsiębiorstw;
  • Jednostek samorządu terytorialnego;
  • Publicznych jednostek organizacyjnych, w tym instytucji kultury, szpitali i spółek komunalnych;
  • Szkół wyższych i instytutów badawczych;
  • Instytucji Trzeciego Sektora (fundacje, stowarzyszenia).

Mocną stroną KPPM Doradztwo Sp. z o.o. jest skupienie w swoich szeregach wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów, wyróżniających się dużą wiedzą i bogatym doświadczeniem biznesowym. W naszym gronie znajdują się ekonomiści, finansiści, prawnicy, inżynierowie i informatycy. Do współpracy często zapraszamy również naukowców z najlepszych jednostek badawczo-rozwojowych oraz uczelni wyższych, tworząc tym samym niezwykle efektywne zespoły projektowe osiągające ponadprzeciętne wyniki.

Zatrudnieni w naszej firmie eksperci opracowali dokumentację projektową, w tym aplikacyjną, dla wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, badawczych i doradczo-szkoleniowych, które uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych UE zarówno w okresie budżetowym 2004-2006, jak i 2007-2013.

W nowej perspektywie finansowej lat 2014-2020 skupiamy się na przygotowaniu naszych partnerów i ich projektów do nowych wyzwań rynkowych oraz na osiągnięciu jeszcze wyższej efektywności biznesowej.

Najskuteczniejsi wśród najlepszych firm doradczych