Przedsiębiorstwa

Przykładowe projekty:

IFOTAM Sp. z o.o.

Projekt pn. „Docetaxel – wdrożenie produkcji substancji czynnej dla leku przeciwnowotworowego” realizowany w ramach Działania 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 3,8 mln zł.  


CITY Sp. j.

Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności i rozwój oferty nowych usług wielkoformatowej reklamy zewnętrznej w firmie City Service” dofinansowany w ramach Działania 2.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 1,49 mln zł.


Silcar Sp. z o.o.

Projekt pn. „BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1. Wartość projektu: 8,9 mln zł.


PT&CT Sp. z o.o.

Projekt pn. „Opracowanie inteligentnych i energooszczędnych systemów oświetleniowych dla produkcji roślinnej” realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 8,8 mln zł


Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. 

Projekt pn. „Szlaki nowej przygody w zabytkowej kopalni Wieliczka” realizowany w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 50,3 mln zł. 


Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.        
Projekt pn. „Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju” realizowany w ramach Działania 3.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 26,6 mln zł.


Mustaf S.C.

Projekt pn. „Rozwój oferty produktowej i wzrost konkurencyjności firmy Mustaf s.c. dzięki zakupom inwestycyjnym i budowie hali produkcyjnej” w ramach Priorytetu I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 2 mln zł.