KPPM Doradztwo Sp. z o.o.

KRS: 0000216507

NIP: 676 21 66 446

REGON: 357208280

Kapitał zakładowy: 50.000 pln

Reprezentacja jednoosobowa:
Prezes Zarządu

Bank PEKAO S.A.

nr rachunku: 44 1240 4650 1111 0000 5147 8049