14 kwiecień 2023

Wydłużenie terminu naboru do 1 konkursu ścieżki SMART

Informujemy, że 30 marca 2023 r. wydłużono termin składania wniosków w 1 naborze do ścieżki SMART – do 9 maja 2023 r. do godz. 16.00.
Ponadto do dokumentacji konkursowej zostały wprowadzone istotne zmiany, związane z korektą formularzy dla modelu finansowego oraz zmianami w przewodniku kwalifikowalności wydatków.
Zmiany obowiązują od dnia 6 kwietnia 2023 r.

Przypominamy, że konkurs ma na celu wyłonienie projektów innowacyjnych, nakierowanych na rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw, wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych oraz cyfryzację i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju, jak również internacjonalizację przedsiębiorstw i wzrost kompetencji kadr

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • wdrożenie wyników prac B+R,
  • rozbudowę infrastruktury badawczej,
  • transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa
  • oraz internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Więcej informacji o konkursie oraz dokumentacja:

Ścieżka Smart 1 nabór 2023 – PARP – Centrum Rozwoju MŚP