05 październik 2021

Ochrona zabytków – Program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Informujemy, że do 31 października 2021 roku można składać wnioski w programie Ochrona zabytków, prowadzonym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski w programie. Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. […]

29 wrzesień 2021

Aktualne nabory wniosków w zakresie ochrony środowiska (NFOŚiGW)

Informujemy, że obecnie w ramach Programów priorytetowych NFOŚiGW trwają nabory do następujących konkursów, skierowanych przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST. Główne formy finansowania to pożyczki, w tym pożyczki na zachowanie płynności finansowej, dostępne są także dotacje. TRWAJĄCE NABORY: Nabór 1.1. (1) […]

07 wrzesień 2021

Nabór wniosków – Bony na cyfryzację, POIR działanie 6.2.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w dniu 6 września 2021 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 6.2 POIR – Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Nabór wniosków w wersji elektronicznej trwa terminie od 20 września 2021 r. do 20 października 2021 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. […]