24 Sierpień 2017

Dotacje na digitalizacje zasobów kultury- konkurs dla Poddziałania 2.1.2 „Cyfrowe zasoby regionalne” RPO woj. Małopolskiego

  W Małopolsce ogłoszono konkurs dla Poddziałania 2.1.2. “Cyfrowe zasoby regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego”.  W Małopolsce ogłoszono konkurs dla Poddziałania 2.1.2. „Cyfrowe zasoby regionalne” Regionalnego Programu Operacyjnego. Od 28 sierpnia do 28 września 2017 r. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów polegających na przetwarzaniu na treści cyfrowe danych i informacji sektora publicznego, a także […]

12 Sierpień 2016

Dotacje na kulturę. Konkurs 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, PO – Infrastruktura i Środowisko

MKiDN OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW  W RAMACH Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla województwa mazowieckiego). Data naboru wniosków od 30.06.2016 do 30.09.2016 Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2017 r.  Kto może składać wnioski ? a)      Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa […]

28 Kwiecień 2016

Konkurs na wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek”

  Ogłoszono nabór na Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,  poddziałanie 3.2.1 „Badania na rynek” Ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Nabór w terminie: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. (do godz.16.00). W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących […]