05 Maj 2021

Ogłoszono VI konkurs w programie GOSPOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków w VI konkursie w ramach programu GOSPOSTRATEG. Ramy czasowe konkursu: Rozpoczęcie naboru wniosków: 7 maja 2021 r. Zakończenie naboru wniosków: 7 lipca 2021 r., do godz. 16:00 Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i […]

26 Kwiecień 2021

Rusza nabór na projekty innowacyjnych wdrożeń dla firm w Małopolsce

W okresie od 30.04.2021 do 27.07.2021 w województwie małopolskim trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, typ projektu C Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem. Konkurs realizowany będzie w formule trzech rund naborów wniosków.Kwota przeznaczona […]

30 Marzec 2021

Ruszył pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w ramach EOG

17 marca 2021 roku wystartował pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w ramach EOG. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest jednym z 15 aktualnie realizowanych w krajach UE programów (pod wspólną nazwą Active Citizens Fund), które, wspierając rozwój społeczeństwa obywatelskiego, odwołują się do wspólnych wartości: poszanowania godności ludzkiej, wolności, […]