11 wrzesień 2023

Konkurs w ramach KPO, A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz / PMIB – zmian terminu naboru do 30.11.2024 r.

Trwa konkurs do KPO i Zwiększania Odporności Inwestycji, A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego dla podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Konkurs realizowany jest w obszarze A: Odporność i konkurencyjność gospodarki i ma na celu poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój narodowego systemu innowacji oraz wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki i przemysłem. Inwestycja w rozbudowę potencjału badawczego zapewnić ma skuteczny transfer wiedzy i innowacji do gospodarki, szczególnie w zakresie […]

24 maj 2023

FEnIKS.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej – pierwszy nabór za nami. Przygotowaliśmy projekty na kwotę blisko 200 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEniKS), już 29 września 2023 r. zakończono pierwszy nabór wniosków dla projektów z sektora kultury w ramach działania FEnIKS.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. Nabór wniosków, zgodnie z harmonogramem, trwał do 30 września 2023 r. i dotyczył projektów realizowanych […]

14 kwiecień 2023

Wydłużenie terminu naboru do 1 konkursu ścieżki SMART

Informujemy, że 30 marca 2023 r. wydłużono termin składania wniosków w 1 naborze do ścieżki SMART – do 9 maja 2023 r. do godz. 16.00.Ponadto do dokumentacji konkursowej zostały wprowadzone istotne zmiany, związane z korektą formularzy dla modelu finansowego oraz zmianami w przewodniku kwalifikowalności wydatków.Zmiany obowiązują od dnia 6 kwietnia 2023 r. Przypominamy, że konkurs […]