15 luty 2022

Trzy konkursy GOSPOSTRATEG w 2022 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w połowie lutego harmonogram konkursów na rok 2022. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę przede wszystkim na trzy planowane konkursy w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG – „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. W ramach Programu GOSPOSTRATEG przewidziano wybór wykonawców projektów w dwóch […]

21 grudzień 2021

FENIKS – następca POIiŚ w latach 2021-2027

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (inaczej FEnIKS) w czasie nowej perspektywy finansowej zastąpią znany z lat 2014-2021 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Głównym celem Programu FEnIKS jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez: Obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej […]

21 grudzień 2021

Odnowione Muzeum Czartoryskich w Krakowie obchodzi 2 urodziny!

19 grudnia 2021 roku Muzeum Książąt Czartoryskich – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie – świętowało swoje DRUGIE urodziny! Po przeprowadzeniu kompleksowego remontu, który trwał niemal 10 lat, Muzeum zostało ponownie otwarte dla zwiedzających dokładnie dwa lata temu, i z miejsca stało się jedną z najliczniej odwiedzanych placówek muzealnych Krakowa i kraju. Jesteśmy dumni, że mamy […]