18 Luty 2020

Nabór do RPO Mazowieckiego – działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe

Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych. Termin składania wniosków: od 28-go lutego do 13-go maja 2020 r. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są: JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające […]

12 Luty 2020

Nabór projektów do Działania 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. Do konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. […]