24 maj 2023

FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej – niedługo pierwszy nabór!

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEniKS), już 31 maja 2023r. zostanie ogłoszony pierwszy nabór wniosków dla projektów z sektora kultury w ramach działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. Nabór wniosków, zgodnie z harmonogramem, będzie trwać do 31 sierpnia 2023 r. i będzie dotyczył […]

14 kwiecień 2023

Wydłużenie terminu naboru do 1 konkursu ścieżki SMART

Informujemy, że 30 marca 2023 r. wydłużono termin składania wniosków w 1 naborze do ścieżki SMART – do 9 maja 2023 r. do godz. 16.00.Ponadto do dokumentacji konkursowej zostały wprowadzone istotne zmiany, związane z korektą formularzy dla modelu finansowego oraz zmianami w przewodniku kwalifikowalności wydatków.Zmiany obowiązują od dnia 6 kwietnia 2023 r. Przypominamy, że konkurs […]

23 marzec 2023

Konkurs ABM na tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs, mający na celu utworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC). Działanie to stanowi kontynuację działań ABM w zakresie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi 300 mln złotych. Nabór wniosków trwa od 15 marca do 31 maja 2023 r.Wnioski […]