15 styczeń 2024

Konkurs w ramach KPO, A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz / PMIB – termin naboru do 31.01.2024 r.

Konkurs realizowany jest w obszarze A: Odporność i konkurencyjność gospodarki i ma na celu poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój narodowego systemu innowacji oraz wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki i przemysłem. Inwestycja w rozbudowę potencjału badawczego zapewnić ma skuteczny transfer wiedzy i innowacji do gospodarki, szczególnie w zakresie cyfryzacji i zielonej gospodarki. Zadaniem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć dotyczących infrastruktury badawczej, tj. do rozwoju infrastruktury badawczej umieszczonej na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (PMIB) oraz do wsparcia infrastruktur badawczych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Budżet konkursów:
243 328 089,22 zł – Schemat A: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawcze

46 429 928,15 zł – Schemat B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz


Zapraszamy do współpracy w przygotowaniu projektu ( tj.: studium wykonalności, agendy badawczej, wniosku aplikacyjnego, efektu zachęty, analizy finansowej)