11 wrzesień 2023

CEPHARES – Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) na ukończeniu !!!

O PROJEKCIE

Głównym celem przedsięwzięcia realizowanego przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN (IF PAN) w Krakowie, jest utworzenie zaawansowanego technologicznie Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) pn. CEPHARES. Nowa infrastruktura badawcza będzie zlokalizowana w rozbudowywanych i modernizowanych obiektach IF PAN, tj. w nowej części głównego budynku przy ul. Smętnej 12 oraz w zabytkowym kompleksie przy ul. Ojcowskiej 52 w Krakowie. Pomieszczenia laboratoryjne centrum CEPHARES zostaną wyposażone w wysoko zaawansowaną i unikatową aparaturę badawczo-naukową o wartości około 45 mln zł.

Utworzenie centrum CEPHARES przy IF PAN jest odpowiedzią na wyzwania badawcze współczesnej neuropsychofarmakologii i niezaspokojone potrzeby terapeutyczne w obszarze chorób OUN. Nowoczesna infrastruktura badawcza została zaprojektowana pod kątem możliwości realizacji komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i wymogów stawianych ośrodkom partnerskim dla przemysłu farmaceutycznego.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/polska-mapa-infrastruktury-badawczej–70-najlepszych-infrastruktur-w-jednej-broszurze

Zespół KPPMD miał przyjemność współpracować z Instytutem w ramach przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania dotacji.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za skuteczną realizację przedsięwzięcia.