02 wrzesień 2022

FERC – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, czyli następca programu Polska Cyfrowa

O tym, jak ważna jest cyfryzacja, dostęp do usług cyfrowych w różnych dziedzinach życia, zaczynając od handlu i zdrowia, a kończąc na edukacji, kulturze, e-sporcie i rozrywce, mogliśmy sami przekonać się w ciągu minionych dwóch lat trwania pandemii. Nikt nie ma wątpliwości, że cyfryzacja może nawet ratować życie! Aby wykorzystać doświadczenia minionego okresu, i wzmocnić […]

01 wrzesień 2022

FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – następca POIR i POIG

Nowy program, zastępujący znany z lat 2014-2020 POIR, czyli FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, z budżetem niemal 8 mld EUR będzie największym programem w nowej pespektywie budżetowej UE na lata 2021-2027, przeznaczonym dla przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki, sektora nauki, konsorcjów naukowo-przemysłowych, a zarazem – największym krajowym programem wspierania innowacyjności w Unii Europejskiej.Bazując na […]

10 sierpień 2022

Trwa I konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Zapraszamy do udziału w najnowszym konkursie ogłoszonym przez NCBiR – HYDROSTRATEG, w którym nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2022. Celem głównym Programu jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Program obejmuje trzy obszary badawcze: woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność, woda w mieście, żegluga śródlądowa. Cele szczegółowe to: […]