11 wrzesień 2023

CEPHARES – Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) na ukończeniu !!!

O PROJEKCIE Głównym celem przedsięwzięcia realizowanego przez Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN (IF PAN) w Krakowie, jest utworzenie zaawansowanego technologicznie Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN) pn. CEPHARES. Nowa infrastruktura badawcza będzie zlokalizowana w rozbudowywanych i modernizowanych obiektach IF PAN, tj. w nowej części głównego budynku przy ul. Smętnej 12 oraz […]

31 sierpień 2023

Mój Rzeszów Europejską Stolicą Kultury 2029! Weź udział w badaniu!

Szanowni Państwo, Drodzy Widzowie, Odwiedzający, Uczestnicy wydarzeń! Serdecznie zapraszamy do UDZIAŁU W ANKIECIE badającej potrzeby, upodobania i nawyki kulturalne, a także preferencje, dotyczące sposobów komunikowania się z instytucjami kultury działającymi na obszarze Rzeszowa.Chcemy zbadać, co jest dla Was ważne w czasie odwiedzin w rzeszowskich instytucjach kultury, i co ma znaczenie, aby zachęcić do wizyty tych, […]

23 czerwiec 2023

Trwa pierwszy konkurs programu FEnIKS dla kultury – FENX.07.01-IP.04-001/23

W czerwcu 2023 r. zakończony został ostatni etap modernizacji siedziby Muzeum w Kozłówce -dobiegła końca realizacja projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”, właśnie dobiegł końca. Projekt o wartości ponad 40 mln zł. […]