04 Marzec 2019

540 mln PLN – to wartość projektów rewitalizacyjnych dróg wodnych na Odrze.

Ostatnie kilka miesięcy nasz zespół pracował nad przygotowaniem 3 studiów wykonalności dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Są to projekty: Modernizacji 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowniami na stopniu wodnym w Januszkowicach oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”. Wartość przedsięwzięcia: 170 mln […]

15 Maj 2018

Ponad 30 mln zł na rewitalizację Zakopanego

W Zakopanem przeprowadzone zostaną strategiczne inwestycje komunikacyjne, dofinansowane ze środków RPO Woj. Małopolskiego. Wśród projektów Gminy Miasto Zakopane, planowanych do realizacji przy wsparciu środków unijnych, znalazły się inwestycje o łącznej wartości ponad 50 mln zł, które uzyskały dofinansowanie we współpracy z KPPM Doradztwo: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem” – projekt o […]