29 Wrzesień 2017

Kolejne projekty dla kultury uzyskają ponad 124 mln zł dofinansowanie z PO-IiŚ.

Wyniki konkursu VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Bardzo miło nam poinformować, że w ramach kolejnego konkursu VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, po ocenie merytorycznej I stopnia projekty 7 naszych Partnerów znalazły się na liście podstawowej. […]

24 Sierpień 2017

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. w. Ludwika otrzymał 30 mln zł dotacji

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. w. Ludwika otrzymał 30 mln zł dotacji na Projekt “Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu przy ulicy Strzeleckiej 2.” Projekt ten uzyskał 100% punktów w ramach oceny dokonanej przez ekspertów w konkursie do Poddziałania 12.1.2 “Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” i został wybrany do […]

12 Sierpień 2016

Ponad 100 mln zł dotacji dla małopolskiej kultury z PO-IiŚ.

Wyniki konkursu VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Niezwykle miło nam poinformować, że w ramach pierwszego konkursu VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko we współpracy z naszymi partnerami pozyskaliśmy ponad 108 mln zł dotacji na realizację następujących projektów: 1. Remont […]