15 Maj 2018

Ponad 30 mln zł na rewitalizację Zakopanego

W Zakopanem przeprowadzone zostaną strategiczne inwestycje komunikacyjne, dofinansowane ze środków RPO Woj. Małopolskiego. Wśród projektów Gminy Miasto Zakopane, planowanych do realizacji przy wsparciu środków unijnych, znalazły się inwestycje o łącznej wartości ponad 50 mln zł, które uzyskały dofinansowanie we współpracy z KPPM Doradztwo: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem” – projekt o […]

15 Maj 2018

MAŁOPOLSKA PLATFORMA NAUK PRZYRODNICZYCH z DOTACJĄ

MAŁOPOLSKA PLATFORMA NAUK PRZYRODNICZYCH – PROJEKT Z ZAKRESU DIGITALIZACJI ZASOBÓW NAUKI NA I-SZYM MIEJSCU LISTY KONKURSOWEJ.   Projekt „Małopolska Platforma Nauk Przyrodniczych” znalazł się na 1-szym miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.1.2 „Cyfrowe zasoby regionalne” Regionalnego Programu Operacyjnego,  z liczbą 57 punktów, co stanowi 96,61% możliwej do uzyskania liczby punktów na […]

15 Maj 2018

Dotacje na rewitalizację dla Gminy Poronin

Projekty rewitalizacyjne w Gminie Poronin – pozyskane dotacje. Eksperci z firmy KPPM Doradztwo z sukcesem opracowali dwa projekty rewitalizacyjne dla Gminy Poronin w ramach konkursu do Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazły się oba projekty przygotowane […]