11 wrzesień 2023

Konkurs w ramach KPO, A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego dla Sieci Badawczej Łukasiewicz / PMIB – zmian terminu naboru do 30.11.2024 r.

Trwa konkurs do KPO i Zwiększania Odporności Inwestycji, A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego dla podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Konkurs realizowany jest w obszarze A: Odporność i konkurencyjność gospodarki i ma na celu poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój narodowego systemu innowacji oraz wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki i przemysłem. Inwestycja w rozbudowę potencjału badawczego zapewnić ma skuteczny transfer wiedzy i innowacji do gospodarki, szczególnie w zakresie cyfryzacji i zielonej gospodarki. Zadaniem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć dotyczących infrastruktury badawczej, tj. do rozwoju infrastruktury badawczej umieszczonej na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (PMIB) oraz do wsparcia infrastruktur badawczych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Budżet konkursów:

784 157 661,00 zł – Schemat A: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej

896 180 184,00 zł – Schemat B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz

Harmonogram konkursów

Data ogłoszenia konkursów: 28.07.2023 r.

Zakończenie naboru wniosków: 30.11.2023 r. godz. 16.00

Dokumentacja aplikacyjna znajduje się na:

Dla podmiotów z sektora B+R pozyskaliśmy w ostatnich latach ponad 500 mln zł.

Zapraszamy do współpracy.