17 Wrzesień 2020

Konkurs „Szybka Ścieżka – KORONAWIRUSY ” trwa do 31.12.2020!

Do 31 grudnia 2020 roku trwa III runda naboru do Konkursu 5/1.1.1/2020 – “Szybka ścieżka – Koronawirusy” ogłoszonego przez NCBiR.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, a także konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej).
Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARSCoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Efektem prac B+R ma być opracowanie i przetestowanie innowacyjnego rozwiązania (produktu, technologii, usługi) możliwego do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa.

Wskazany powyżej zakres tematyczny składa się z obszarów, których dotyczyć powinien przewidziany do wdrożenia produkt projektu. Dla zobrazowania oczekiwanych rezultatów konkursu przedstawiono w obrębie każdego obszaru przykłady tematów badawczych – składane projekty powinny wpisywać się w zaproponowana przez NCBiR tematykę badawczą.
Wyniki III rundy konkursu znane będą do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków, a zatem pod koniec I kwartału 2021 r.

Więcej informacji wraz z dokumentacją konkursową: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/