25 Maj 2020

Miliardy złotych popłyną do firm z funduszy unijnych. W czerwcu ruszają dotacje na bieżącą działalność.

Budżet wynosi 3 mld zł i został podzielony na poszczególne programy. W ich skład wchodzi program Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój oraz regionalne programy operacyjne skierowane do poszczególnych województw. Pula pierwszego z nich wyniesie 500 mln zł, a finansowanie w formie dotacji trafi do średnich firm z 5 regionów Polski Wschodniej. Mowa o województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy mają problemy z płynnością wynikające z lockdownu.

Do końca 2020 roku firmy zmagające się ze skutkami pandemii będą mogły pozyskać w sumie 3 mld zł.
Firma będzie mogła przeznaczyć opłacenie rachunków za media a więc gaz, prąd czy paliwo. Pozyskaną dotację firma może wykorzystać również na wynajem powierzchni, zapłatę za loka, czy zakup towarów niezbędnych dla prowadzonej działalności. Finansowanie z unijnych środków może także służyć do zapłaty za ubezpieczenie. Warunkiem jest to, aby wydatki dotyczyły bieżącej działalność gospodarczej.

Dla średnich firm działających na terenie pozostałych województw przeznaczone są dotacje z programu Inteligentny Rozwój (POIR). W ramach tej inicjatywy przygotowano pulę 2 mld zł. To największe wsparcie z Funduszy Europejskich skierowane do przedsiębiorców, którzy zmagają się ze skutkami pandemii w swojej bieżącej działalności gospodarczej i mają trudność w utrzymaniu płynności finansowej. Wsparcie z dotacji na kapitał obrotowy będzie można łączyć ze wsparciem z pożyczkami płynnościowymi dostępnymi również w POIR.

Dla mikro i małych firm przygotowana została pomoc z regionalnych programów operacyjnych. Na ten cel w ramach RPO zostało przeznaczonych co najmniej 500 milionów złotych. Co ważne z instrumentów finansowania bieżącej działalności będą mogły skorzystać także jednoosobowe firmy. Nabory w poszczególnych programach ruszają jeszcze w czerwcu.

Zapraszamy do współpracy.