25 Maj 2020

Nabór w ramach RPO – Cyfrowe Śląskie – Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

Informacje o naborze

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych – dot. 3 typu projektu: Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

KTO:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  2. Związek Metropolitalny;
  3. Jednostki sektora finansów publicznych.
  4. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
  5. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
  6. Uczelnie / szkoły wyższe.
  7. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.
  8. Instytuty badawcze.
  9. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.

Termin, do którego można składać wnioski to 2020-07-30 (do godziny 12:00:00).

Zapraszamy do współpracy.