15 Maj 2018

Ponad 30 mln zł na rewitalizację Zakopanego

W Zakopanem przeprowadzone zostaną strategiczne inwestycje komunikacyjne, dofinansowane ze środków RPO Woj. Małopolskiego.

Wśród projektów Gminy Miasto Zakopane, planowanych do realizacji przy wsparciu środków unijnych, znalazły się inwestycje o łącznej wartości ponad 50 mln zł, które uzyskały dofinansowanie we współpracy z KPPM Doradztwo:

  • „Budowa zintegrowanego centrum komunikacji kolejowej i autobusowej w Zakopanem” – projekt o wartości ponad 16 mln zł, obejmie modernizację placu przy Dworcu PKP (w tym uporządkowanie przestrzeni placu, poszerzenie liczby stanowisk odjazdowych i przyjazdowych komunikacji lokalnej i dalekobieżnej, wykonanie zadaszonych wiat) oraz przebudowę dróg dojazdowych i wdrożenie inteligentnego systemu transportowego. Powstanie w ten sposób nowoczesny węzeł przesiadkowy integrujący komunikację kolejową i autobusową.
  • „Przebudowa budynków dworca PKP wraz z budową parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji związanych z obsługą ruchu pasażerskiego” – projekt o wartości 16,5 mln zł obejmie remont części zabytkowego budynku dworca przeznaczonej dla obsługi podróżnych, modernizację bramy wejściowej na perony z charakterystycznym neonem oraz budowę trzypoziomowego parkingu P&R z możliwością ładowania samochodów elektrycznych i stojakami na rowery.
  • „Usprawnienie transportu między Dworcem PKP a Kuźnicami wraz ze stworzeniem zintegrowanego centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji Kolejki Liniowej na Kasprowy Wierch” – projekt o łącznej wartości ponad 19 mln zł obejmie utworzenie węzła komunikacyjnego w Kuźnicach poprzez przebudowę istniejącego placu, modernizację drogi dojazdowej i ciągu pieszo-rowerowego do Kuźnic, a także zainstalowanie i uruchomienie inteligentnego systemu transportowego, który usprawni kontrolę dostępu do węzła w Kuźnicach i sprawniejsze zarządzanie ruchem lokalnym.

Dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 30 mln zł zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w konkursach ukierunkowanych na niskoemisyjny transport miejski oraz infrastrukturę dla obsługi podróżnych. Realizacja projektów nie tylko poprawi jakość miejskiej infrastruktury lecz także przyczyni się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza w Zakopanem, z korzyścią dla mieszkańców, a także dla turystów. Nasz zespół brał udział w przygotowaniu zarówno dokumentacji aplikacyjnej jak i technicznej dla wskazanych dla projektów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy projektach infrastrukturalnych.