24 Sierpień 2017

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. w. Ludwika otrzymał 30 mln zł dotacji

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. w. Ludwika otrzymał 30 mln zł dotacji na Projekt “Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu przy ulicy Strzeleckiej 2.”
Projekt ten uzyskał 100% punktów w ramach oceny dokonanej przez ekspertów w konkursie do Poddziałania 12.1.2 “Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” i został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 29 847 976,54 zł.
Termin FASD (Fetal Alkohol Spectrum Disorder) określa zespół objawów, mogących wystąpić u dzieci, których matki spożywały alkohol etylowy w czasie ciąży. FASD to inaczej zespół umysłowych i fizycznych zaburzeń związanych z ekspozycja płodu na alkohol. Rozpoznanie FASD wymaga kompleksowej oceny multidyscyplinarnego zespołu lekarzy specjalistów w oparciu o specjalistyczne badania. Utworzenie Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Dzieci z FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika jest próbą rozwiązania współcześnie ważnego problemu społeczno-ekonomicznego, jakim jest FASD.
Podjęte działania stanowią pierwszy krok do stworzenia w regionie małopolskim systemowych rozwiązań w zakresie specjalistycznej diagnostyki i leczenia dzieci z FASD. Do chwili obecnej wiele dzieci pozostawało bez właściwej diagnozy i terapii. Tej choroby nie można wyleczyć, ale można zapobiec trwałemu i ciężkiemu upośledzeniu, znacznie złagodzić jej przebieg i co najważniejsze doprowadzić do funkcjonowania tych dzieci w społeczeństwie. Celem utworzenia Centrum jest zapewnienie pacjentom z całego regionu Polski południowej specjalistycznej diagnostyki zaburzeń neurorozwojowych u dzieci z podejrzeniem FAS, ze sprecyzowaniem rodzaju dysfunkcji i zaburzeń współistniejących, a następnie zastosowanie adekwatnej kompleksowej terapii.
Z technicznego punktu widzenia inwestycja obejmuje roboty:
-budowlane (m.in. nadbudowa kondygnacji i przystosowanie poddasza na oddziały specjalistyczne, przebudowa budynku i zmiany funkcjonalno-organizacyjne) dla prawidłowego funkcjonowania w ramach MCP: centrum leczenia dzieci z FASD, leczenia chorób rzadkich – oddział reumatologii z pododdziałem neurologii utworzenia Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dzieci, rozwój Medycznego Laboratorium o pracownię przesiewową chorób rzadkich,
-konserwatorskie,
-modernizacyjne,
a także niezbędne zakupy aparatury i wyrobów medycznych i wyposażenia MCP.

Nasz zespół opracował kompleksową dokumentację aplikacyjną wraz z analizami i prognozami finansowymi dla tego projektu.