29 Wrzesień 2017

Kolejne projekty dla kultury uzyskają ponad 124 mln zł dofinansowanie z PO-IiŚ.

Wyniki konkursu VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Bardzo miło nam poinformować, że w ramach kolejnego konkursu VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, po ocenie merytorycznej I stopnia projekty 7 naszych Partnerów znalazły się na liście podstawowej. Już tylko jeden etap oceny dzieli je od pozyskania ponad 124 milionów zł dofinansowania (co stanowi ponad 20% całej alokacji w konkursie i 17% wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia).

 1. Muzeum Narodowe w Krakowie – Projekt pn.: “Przeszłość przyszłości-remont i wyposażenie Muzeum Książąt Czartoryskich – Muzeum Narodowe w Krakowie w celu udostępnienia unikatowej kolekcji”
Wartość projektu: 43 539 102,20 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 31 079 937,93 zł.
2. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi – Projekt pn.: ” Modernizacja budynków “B”, “D”, “E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”
Wartość projektu: 21 702 564,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 14 681 455,00 zł
3. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – Projekt pn.: ” Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”
Wartość projektu: 36 394 226,50 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 25 211 324,25 zł
4. Gmina Miasto Toruń – Projekt pn.: “Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne”
Wartość projektu: 21 722 085,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 14 382 298,52 zł
5. Gmina Miasto Rzeszów – Projekt pn.: “Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury”
Wartość projektu: 19 257 493,09 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 12 893 534,65 zł
6. Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej – Projekt pn.: ” Kalwaryjskie fortalicium Fredry-konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi”
Wartość projektu: 22 917 883,99 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 18 911 337,81 zł
7. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim – Projekt pn.: ” Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich
Wartość projektu: 11 078 079,29 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7 654 733,25 zł
Link do strony:
http://poiis.mkidn.gov.pl/wiadomosci/wyniki-oceny-merytorycznej-i-stopnia-projektow-zlozonych-do-iv-naboru-wnioskow-dla-regionow-slabiej-rozwinietych-w-ramach-viii-osi-priorytetowej-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury-poiis-2014-2020-nr-naboru-pois080100-ip0500-001.
Zapraszamy do współpracy.