21 grudzień 2021

Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury – nasze sukcesy w roku 2021

Miło nam poinformować, że eksperci firmy KPPM Doradztwo sp. z o.o. w roku 2021 prowadzili aktywną współpracę z instytucjami kultury w zakresie wdrażania procesów zarządzania strategicznego.

W marcu 2021 roku zakończyliśmy prace nad “Kontynuacją Strategii Rozwoju Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na lata 2021-2022”, które poprzedzone były opracowaniem ewaluacji ex-post Strategii Teatru na lata 2008-2020.
Ewaluacja ex-post wykazała, że w przeważającej liczbie cele wskazane w Strategii w latach 2018-2020 były realizowane zgodnie z zapisami, a jej posiadanie ułatwiało zarządzanie instytucją (również w przypadku sytuacji spornych) i prezentowanie jej na zewnątrz.
Strategia rozwoju wraz z towarzyszącymi jej dokumentami, w tym dokumentem ewaluacji za rok 2019 była przedmiotem weryfikacji i kontroli zarządczej przeprowadzonej w listopadzie/grudniu 2020 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – organ prowadzący.
Wyniki kontroli były bardzo pozytywne
, Teatr Polski nie otrzymał żadnych zaleceń naprawczych w tym zakresie. Sytuacja ta wzmocniła procesy związane z planowaniem strategicznym i rozwijaniem Strategii w Teatrze.

W lipcu 2021 roku zakończyliśmy prace nad kolejnym dokumentem – “Strategią Rozwoju Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Bełzy w Bydgoszczy na lata 2021-2026 z perspektywą do roku 2031”. Pracując nad tym dokumentem przeanalizowaliśmy nie tylko stan i działalność Biblioteki Głównej, ale także funkcjonowanie 25 filii WiMBP, zebraliśmy kilkaset ankiet od czytelników i pracowników wszystkich placówek bibliotecznych w Bydgoszczy.

W grudniu 2021 roku przekazaliśmy naszemu Partnerowi – Muzeum Niepodległości – ukończoną, rozbudowaną “Strategię Rozwoju Muzeum Niepodległości w Warszawie na lata 2022-2026”. Uwzględnia ona m.in. zmiany, jakie nastąpią w związku z powstaniem w 2023 roku nowego Oddziału – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Radzyminie.

Naszym dotychczasowym Partnerom i nowym Klientom życzymy sukcesów we wdrażaniu wypracowanych wspólnie strategii.