01 grudzień 2023

Program FENIKS – wyniki oceny merytorycznej dla projektów z sektora kultury!

W dniu 30 stycznia br. zostały opublikowane wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych do I naboru wniosków w trybie konkurencyjnym w ramach Działania 7.1. Programu FEnIKS.

Bardzo jest nam miło poinformować, że wszystkie projekty instytucji kultury, dla których byliśmy partnerem i wykonawcą dokumentacji aplikacyjnej,  w tym badań z zakresu Audience Development, zostały skierowane do oceny merytorycznej!

http://poiis.mkidn.gov.pl/wiadomosci/wyniki-oceny-merytorycznej-wnioskowWiadomości – VIII Oś Priorytetowa POIiŚ – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (mkidn.gov.pl)

Kolejny, drugi nabór w trybie konkursowym do Działania 7.1.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej zaplanowany został na rok 2024, i potrwa od czerwca do końca lipca.

Już teraz warto rozpocząć przygotowania do składania wniosków, dlatego zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje do kontaktu i nawiązania współpracy. Niestety w I naborze do końcowego etapu oceny dotarło tylko 10 aplikacji z 36 złożonych.


Posiadamy unikalne doświadczenie w zakresie projektów infrastrukturalnych dla instytucji kultury, zwłaszcza realizowanych przy obiektach zabytkowych – w ostatnich latach pozyskaliśmy ponad 250 mln zł z samego programu POIiŚ.