Sektor turystyki i rekreacji

Przykładowe projekty:

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. 

Projekt pn. „Szlaki nowej przygody w zabytkowej kopalni Wieliczka” realizowany w ramach Działania 6.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Wartość projektu: 50,3 mln zł. 


Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.       

Projekt pn. „Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju” realizowany w ramach Działania 3.1 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu 26,6 mln zł.


Urząd Miasta Bydgoszczy 

Opracowanie wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Centrum Kreatywności Artystycznej na Placu Teatralnym w Bydgoszczy”. Wartość inwestycji: 450 mln zł.